Dirbame ir patirtį kaupiame nuo 1991 metų. Darbus atliekame kokybiškai ir klientams pateikiame optimalius sprendimus.

Paslaugos

Geoterminiai ir vandens gręžiniai

Verikaliųjų geoterminių gręžinių įrengimas iki 100 metrų gylio, geoterminės jėgainės parinkimas, projektavimas, pajungimas ir paso registracija.

Vandens gręžinių įrengimas iki 700 metrų gylio, vandenviečių projektavimas ir išteklių aprobavimas.

Inžineriniai geologiniai ir geotechniniai tyrimai

Mūsų tyrimų tikslas yra suteikti patikimus duomenis Jūsų projektams, statyboms, stalinių ir konstrukcijų stovumui, infrastruktūros projektams, keiams, tiltams, jėgainėms ir kitiems inžineriniams geosprendimams. Geotechniniai sprendimai ir mūsų pateiktų atskaitų duomenys garantuos Jūsų projektų sėkmę.

Naudingų iškasenų paieška ir žvalgyba, geologiniai kartografavimo darbai

Smėlio, žvyro, durpių, molio, druskos ir gintaro išteklių paieška, žvalgyba ir projektų vykdymo priežiūra.

Geoprojektavimas ir geotechninės konsultacijos

GEO5 programinio paketo pagalba (www.finesoftware.eu) skaičiuojame natūralių ir dirbtinių šlaitų stovumą, povandeninių kanalų šlaitų ir krantų stovumą, vertiname pamatų ir pagrindų nuosėdžius, skaičiuojame geostatinius įtempius bei atliekame statybos rizikos vertinimą geotechniniu aspektu. Programinio paketo gINT (www.bentley.com) pagalba geoduomenų valdymas ir projekto ataskaitų generavimas bei eksportas.

Geodinaminis ir struktūrinis aplinkos monitoringas

Geotechninės stebėsenos ir monitoringo instrumentų ir daviklių parinkimas, programos parengimas, tinklo įdiegimas, monitoringo duomenų vizualizacija ir analizė. Pastatų plyšių, įtrūkimų, posvyrių ir poslinkių, vibracijos tyrimai ir matavimai. Monitoringo aliarminės sistemos sukūrimas ir vykdymas.

Geotechninė statybos kontrolė

Pamatų ir pagrindų tyrimai, grunto sutankinimo kokybės patikra dinaminiu ir statiniu štampo bandymais, standartinės ir statinės penetracijos bandymais bei kitais kontrolės metodais. Geologinių procesų, statybų ir pastatų stebėsena, rizikos vertinimas ir analizė. Statybos darbų įtakos vertinimas aplinkiniams statiniams. Pamatų ir pagrindų bandymai projektinėmis apkrovomis.

geologija, geoinžinerija, geotechnika, geodinamika, geotermija, geomonitoringas, geohidrologija

Atstovaujame

Atstovaujame geotechninių instrumentų gamintoją GEOKON. www.geokon.com

Atstovaujame vandens gręžinių apsauginių vamzdžių ir filtrų gamintoją BOODE. www.boode.com

Programinės įrangos sprendimai

Geotechninių uždavinių sprendimas.
www.finesoftware.eu

gINT – geoduomenų valdymas. www.bentley.com

Kontaktai

UAB „Geoprojektas“ ir Ko

Trilapio g. 10, LT-92191 Klaipėda, Lietuva
info@geoprojektas.lt
+370 698 30291

Įmonės k. 142038827
PVM mokėtojo k. LT420388219